Avaluació PMAPR Sant Boi

2. A quin àmbit de col·laboració pertanys? *
 
3. Quina ha estat la teva col·laboració amb el Pla d'Acollida *
 
4. En general, la teva participació t'ha deixat: *
5. Sobre el coneixement del Pla en la ciutadania, la teva impressió és que: *
6. Sobre el funcionament del Pla, i en relació a la teva participació, ha funcionat *
7. Si haguessis de contribuir en millorar el Pla, creus que el mateix necessitaria: *
 
10. En cas afirmatiu, què t'agradaria que no hi faltés?
 
Powered byFormsite